EGENERKLÆRING 2024

OM RETT TIL REDUSERT SATS/FRITAK FOR FORBRUKSAVGIFT PÅ ELEKTRISK KRAFT

Velg område for egenerklæring: *
År det rapporteres for:

Inneværende år

*
Kundenummer *
Navn på nettkunde *
Anleggsadresse *
Organisasjonsnummer *
Næringskode *
MålepunktID *
Bruker av anlegget (dersom annen enn nettkunde) inkl. org.nr og næringskode
Kontaktperson *
E-post
Telefon
Brukes strømmen til formål som skal fordeles mellom full avgiftssats, redusert avgiftssats og fritak?

Det må betales full avgift av all levering av elektrisk kraft til bygg hvor 80% eller mer av byggets areal benyttes til administrasjonsformål

*
Legg ved tilleggsdokumentasjon og kryss av hvis anlegget gjelder
Angi hvilke prosesser som gir rett til fritak
Legg ved bekreftelse på næringskode fra Brønnøysundregistrene og tilleggsdokumentasjon. *
Kommentar: